top of page
B10003.png
Search

සංවර්ධන නිලධාරීන් සදහා පැවැත්වෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - iii (Development Offices EB Exam – ii

සෑම රජයේ ස්ථීර පත්වීමක් ලබන නිලධාරියෙකුම වසර 3 ක පරිවාස කාලයකට යටත්ව රාජ්‍ය සේවය සදහා බදවා ගැනීම සිදු වේ. එම කාලය තුල නිලධාරියා රාජ්‍ය සේවයට සුදුස්සෙකු බවට පෙන්විය යුතුය.

සංවර්ධන නිලධාරීන් ලෙස බදවා ගන්නා ලද සියළුම දෙනා ඒ සදහා පලමු වසර 3 තුල විභාගයකට පෙනී සිට එය සමත් විය යුතුය. එම විභාගය සදහා විෂයයන් තුනකි.

1. කාර්යාල ක්‍රම

2. ගිණුම් ක්‍රම

3. පරිගණක පරීක්ෂණය

මෙම සෑම ප්‍රශ්න පත්‍රයකටම ලකුණු 100 බැගින් හිමි වේ. එක් විෂයක් සමත් වීම සදහා අවම ලකුණු 40 % ක් ගත යුතුය. යම් විෂයකට ලකුණු 40 ට අඩු නම් එම විෂය අසමත් ලෙස සලකණු ලැබේ.

එවිට අසමත් වන විෂයන් පමනක් ඊලග අවස්තාවේදී විභාගයට පෙනී සිට සමත් විය හැකිය. විෂයයන් තුනම සමත් වන තෙක් විභාගය අසමත් ලෙස පිලි ගනී.

මෙම නිලධාරීන්ගේ තුන්වන වැටුප් වර්ධකය මෙම විභාගය සමත් වන තුරු වසර 3 ඉක්ම ගියද ලබා දීමක් සිදු නොවේ. එසේම විභාගය රජය විසින් පවත්වන වාර ගණන විභාගයට අයදුම් කලත් නොකලත් විභාගය ලියූ වාරයක් ලෙස සැලකේ.

විභාගය පවත්වන වාර ගණන 6 කි. එම වාර ගණන තුල සමත් විය යුතුය. එහෙත් වසර දෙකකින් පසුව විභාගය සමත් වන තුරු තුන්වන වැටුප් වර්ධකය හිමි නොවේ.වාර 6 ට වඩා වැඩි උවහොත් ඒ දිනය දක්වා වැටුප් වර්ධක විලම්භනය කරනු ලැබේ.

වසර 6 ක් තුල මෙම විභාගය සමත් කර ගැනීමට නොහැකි වන සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ සේවය අකාර්යක්ෂමතාවය මත අවසන් කරනු ඇත. මේ පිලිබදව ඔබගේ පත්වීම් ලිපියේ ඉතා පැහැදිලිව සටහක් කර ඇත. එනම් රාජ්‍ය සේවයේ රැකියාව අවසන් වේ.

මෙම විභාගය පළාත් රාජ්‍ය සේවය හා මධ්‍යම රජය ලෙස පළාත් සභා වලින් හා ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වනු ලැබේ.

මධ්‍යම රජයේ සංවර්ධන නිලධාරීන් ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වනුලබන විභාගයට පෙනී සිටිය යුතුය.

පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරීන් පළාත් සභා වලින් මගින් පවත්වනු ලබන විභාගයට පෙනී සිටිය යුතුය. මේ වන විට දකුණු පලාත් සභාව 2022.11.05 දින මෙම විභාගය පවත්වා ඇත.

බස්ණාහිර පළාත මේ සදහා අයදුම්පත්‍ර කැදවා ඇත. දෙසැම්බර් මස ඊට පෙර බොහෝ දුරට විභාගය පැවැත්විය හැකිය. අනෙකුත් පලාත් සභා වලද ඉක්මනින් විභාගය පැවැත්වීමට සියව කටයුතු කරමින් පවතී.

ජාතික පාසල් නොවන අනෙකුත් පළාත් පාසල් වලට අනුයුක්ත සංවර්ධන නිලධාරීන් අදාල පළාත් සභාව විසින් පවත්වන විභාගයට පෙනී සිටිය යුතුය. මෙහිදී ජාතික පාසල ලෙස මෑතකදී බෝඩ් සවිකල පාසල් ද පළාත් පාසල් ලෙස සලකා කටයුතු කරනු ලැබේ.

ජාතික පාසල් හා මධ්‍යම රජයේ සංවර්ධන නිලධාරීන් ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වනුලබන විභාගයට පෙනී සිටිය යුතුය.

මේ සදහා NAASA Gampah Educational Platform තුල උපකාරක දේශන මාලාවක් පැවැත්වේ. 2022 ඔක්තෝබර් මාසයේ දේශන වලට නොමිලේ සම්බන්ධ විය හැකිය. නොවැම්බර් මස සිට මාසික මුදල රු 2000/- කි.

මේ සදහා ඔබ කල යුත්තේ Googol වල NAASA Gampah Educational Platform ලෙස සොයන්න. ඉන් පසුව එය තුලට පිවිස එහි ලියාපදිංචි වන්න.

නැත්නම් YouTube වල Nandana Perera චැනලයට යන්න. එහි NAASA Gampah Educational Platform ලියාපදිංචි වීම ලෙස වීඩියෝවක් ඇතුලත් කර ඇත.එහි ලියාපදිංචි වන ආකාරය පියවරෙන් පියවර විස්තර කර ඇත.

NAASA Gampah Educational Platform තුලට පිවිසීමෙන් පසුව එහි ඇති Online Classes වලට යන්න. එහි DO –EB October තුලට ඇතුලත් විය හැකිය. එහි අදාල දේශන හා නිබන්ධන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්ණ පත්‍ර ආදිය ඇතුලත් කර ඇත. ඊට පිවිස ඒවා නොමිලයේම ලබා ගැනීමට හැකිය.

යම් ගැටලුවක් වේ නම් 071 8043580 හෝ 077 0050265 දුරකතනවල සහාය ලබා ගන්න.

නොවැම්බර් මස මුදල් ගෙවීම පිලිබද විස්තර How to Pay වල සදහන් කර ඇත.

මේ සම්බන්ධව ඇති ගැටලු ඉහත දුරකතන අංකයකට WhatsApp කරන්න. අදාල Group එකකට ඔබව ඇතුලත් කරණු ඇත.

මෙම පනිවිඩය පිලිබදව අදාල නිලධාරීන්ව දැණුවත් කරන ලෙස කාරුණිිකව ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ ලබා දෙන සහයෝගය ඉතා අගය කොට සලකමි. ස්තූතියි.

ජී.උපුල් නන්දන් පෙරේරා

2022.11.05

53 views

Recent Posts

See All

2024 සිංහල හා හිංදු අලුත් අවුරුද්ද සුභ අලුත් අවුරුද්ද වේවා ...

ලැබුවා වූ සිංහල හා හිංදු අලුත් අවුරුද්ද වාසනාවන්ත යහපත් පැතුම් ඉටුවන් නිරෝගීමත් සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා .... ජී.උපුල් නන්දන පෙරේරා & naasagampaha educational platform කාර්‍ය මණ්ඩලය 2024.04.14

අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය iii (සීමිත ) 2023.09.23 පැවැත් වේ.

මේ සදහා අනුමාන ප්‍රශ්ණ්පත්‍ර හා ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ්පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම Zoom තාක්ෂණික මගින් සහ Naasagampaha educationl Platform තුලින් ආරම්භ කර ඇති බව සතුටින් දන්වා සිටිමි . අවබෝධය අභියෝගතාවය සහ බුද්ධි පර

සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදක

ලැබුවා වවූ සිංහල හිංදු අලුත් අවුරුද නිරෝගීමත් දීර්ඝායුෂ සපිරි ඔබගේ දැනුම වර්ධකය කරන සුභම සුභ අලුත් අවුරුදක් වේවා .. ජී.උපුල් නන්දන පෙරේරා & naasagampaha educationl Platform

Comentários


bottom of page